Szkoła Podstawowa

 


WIGILIA KLAS IV-VI

18 grudnia 2014 r. klasy 4-6 zorganizowały wspóln± wigilię klasow±. Zanim zasiedli¶my do pięknie udekorowanego stołu odmówili¶my wspóln± modlitwę, przeczytana została Ewangelia według ¶w. Łukasza i od¶piewana wspólnie kolęda Dzisiaj w Betlejem...

W przerwach między kosztowaniem poczęstunku ¶piewali¶my wspólnie piękne polskie kolędy.